606 810 420

Výkresy

Projektová dokumentace je návod na stavbu rodinného domu. Pokud v ní umíte číst, dokážete si celý rodinný dům snadno představit. Projekt budete potřebovat pro přípravu stavby. Tedy pro vytvoření vaší vlastní představy o domě a pro získání stavebního povolení. Pro zpracování projektové dokumentace pro rodinný dům nebo byt můžete využít autorizovaného inženýra pro pozemní stavby.

Stavební výkres je řez domem .V dokumentaci se setkáte i s pohledy, situací a detaily. Stavební výkresy jsou odlišné od strojnických výkresů. Na stavebních výkresech jsou zakresleny půdorysně řezy pro každé podlaží, svislé řezy, střešní konstrukce a potřebné stavební prvky. Půdorysné řezy jsou vedeny tak, aby v nich byly zakresleny otvory oken a dveří. Jedna řezná rovina musí vždy procházet schodištěm. Výškové kóty ve stavebnictví se uvádějí buď v absolutních hodnotách, tj. v nadmořských výškách, nebo v relativních hodnotách, které se vztahují k úrovni podlahy v přízemí označené 0.

 

 

Potřebujete něco vyřešit? Použijte náš Poptávkový formulář